3 miesto asociacia 

ONLINE REZERVACIE

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

Vitajte v rekreačnej oblasti Rudava

Rekreačná oblasť Rudava je odkrytá pozemná voda v tieni borovicového lesa. Štrk, ktorý sa tu začal ťažiť v roku 1953 bol odvážaný do neďalekých Veľkých Levár, kde ho spracovávala Prefa n.p. Veľké Leváre na stavebné prefabrikáty.

Do vyťaženej plochy začala prenikať spodná voda a tento priestor sa stal vyhľadávaným miestom hlavne letných turistov. V prípade tuhej zimy sa oblasť stáva rajom korčuliarov a hokejistov. Dnes má vodná plocha viac ako 50 hektárov a priľahlé brehy a pozemky aj s ihličnatým porastom tvoria 98 hektárov. Na brehoch jazera sa nachádzajú tri pláže o ktoré sa obec Malé Leváre pravidelne stará. Je to pláž pri Poľovníckej chate a dve pláže na Centrálnej pláži. Dostupná je požičovňa malých vodných plavidiel, lehátok, areál plážových športov, bufety. Centrálne pláže sú pieskové s veľmi mierne klesajúcim dnom.

Na brehoch jazera je možný aj rybolov. Režim v Rekreačnej oblasti Rudava sa riadi VZN č.4/2014.Stav a kvalita vody v jazere je pravidelne monitorovaná Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva. Údržbu vodnej plochy je vykonávaná pomocou vodného žacieho stroja ESO-X5.

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk