3 miesto asociacia 

ONLINE REZERVACIE

 

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V JAZERE PRI
CENTRÁLNEJ PLÁŽI

  25°C
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V DETSKOM BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

28°C

Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

26°C


Cyklo trasy

 ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA
(Senica - Devín)


dĺžka:110km
náročnosť:rekreačná
označenie:červená.cyklotrasa,ev.číslo:024  
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie najkrajších stavebných pamiatok  Záhoria. 
Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami.


Začína v meste Senica. 
V Senici si prezrieme kaštieľ so Záhorskou galériou a kostol na námestí.
Cez Rybky a Oreské prejdeme do Radošoviec a z nich cez Mokrý Háj do Skalice
  V Skalici máme na výber množstvo pamiatok, najmä Rotundu sv. Juraja, mestské hradby alebo niekoľko vzácnych kostolov. Navštíviť môžeme i Záhorské múzeum.
Ďalej pokračujeme do Holíča.
V Holíči navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ,kostoly, kalvária a veterný mlyn.
Na rázcestí s cyklomagistrálou Okolo rieky Moravy pokračujeme po štátnej ceste cez Petrovu Ves doŠaštína-Strážov.
Tu si môžeme pozrieť miestnu baziliku.
Trasa ide ďalej do Borského Svätého Jura, kde odbočuje na Tomky. Odtiaľto vedie cez Závod do Veľkých Levár
Dominantami vo Veľkých Levároch sú Habánsky dom, dvojvežový kostol a kaštieľ.
Cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek.
V Malackách vás zaujme kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga.
Z Malaciek cez Vinohrádok prejdeme do Plaveckého Štvrtka a Lábu.
V Lábe  môžeme obdivovať hlinené domy.
V Zohore križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez Devínske Jazero, Devínsku Novú Ves prichádzame do Devína, kde trasa končí.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA OKOLO RIEKY MORAVY (Holíč - Devín)


dĺžka:24km
náročnosť:rekreačná
označenie:červená.cyklotrasa,ev.číslo:004
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou po hrádzach rieky Moravy, je zjazdná MTB a crossovými bicyklami

 Cyklotrasa začína v Holíči na rázcestí so Záhorskou magistrálou.
V Holíči navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ,kostoly, kalvária a veterný mlyn.
Ďalej vedie po ceste smerom na Hodonín, po 1,5 km však odbočuje vľavo k rieke Morave.
Po jej hrádzi vedie popri Kopčanoch a Brodskom do miesta hraničného prechodu Kúty.
Po hrádzi ďalej pokračuje až k rieke Myjave, ktorú prekračuje po novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi prídeme k hraničnému prechodu Moravský Sv.Ján.
Ďalej pokračujeme cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek.
V Malackách vás zaujme kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga.
Pokračujeme po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

 

 


MORAVSKÁ CYKLOCESTA
(Moravský Sv. Ján - Devín)


dĺžka:60km
náročnosť:rekreačná
označenie: t. č. nie je v správe SCK a je značená mimo systém jednotného značenia cyklotrás
charakter:Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované!

Cyklotrasa začína pri Moravskom Sv. Jáne.
Pokračuje po účelovej komunikácii na juh až k Malým Levárom, kde prejde mostom ponad Levársky potok. Po účelovej komunikácii pokračuje poza Gajary až nad obec Suchohrad. Tu vychádza na št. cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Vsi do Devína.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

 

 

 

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

História autokempu Rudava

 

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk